Tuesday, November 8, 2011

Хулчгар зан авъяас чадварыг үгүй хийдэг. Өнгөрч одох өдөр бүр, халшрамтгай зангаасаа болон анхны алхам хийж чадалгүй байсаар хоцорч үлдсэн хүмүүсийг хорьоогоос үдсээр л байдаг. Харин та бас хулчийж байна уу эсвэл хийж байна уу.
                                                                                                                                             /Сидней Смит/

No comments:

Post a Comment